Covid-19 Bilgilendirmeleri İçin Tıklayınız..

Ek Kanıt ve Belgeler

A.1.1 Kurumsal Derecelendirme Raporu

A.1.1 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Revizyon Raporu

A.1.2. Akıl Teri Projesi Eylem Kartı

A.1.2. Lisansüstü Programlarda Zorunlu Yayın Şartları Yönergesi

A.1.3. Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı Raporu

A.1.3 Eylem Kartları Eylem Planı

A.1.3. 01.01.2021 – 21.10.2021 Geri Bildirim Raporu

A.2.2. Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu

A.2.2. Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Birim İç Değerlendirme Tabloları

A.2.2. Sağlık Bilimleri Fakültesi Akran Değerlendirme Raporu

A.2.2. Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu

A.2.2. İletişim Fakültesi Akademik Birim İç Değerlendirme Raporu

A.2.2. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Programı Özdeğerlendirme Raporu

A.2.2. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

A.2.2. Yabancı Diller Yüksekokulu Rusça Mütercim Tercümanlık Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

A.2.2. Yabancı Diller Yüksekokulu Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü Özdeğerlendirme Raporu

A.2.2. Sağlık Hizmetleri MYO Ağız ve Diş Sağlığı Programı Özdeğerlendirme Raporu

A.2.2. Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım Özdeğerlendirme Raporu

A.2.2. Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Hizmetler Programı Özdeğerlendirme Raporu

A.2.2. Sağlık Hizmetleri MYO Odyometri Programı Özdeğerlendirme Raporu

A2.2. Sağlık Hizmetleri MYO Ameliyathane Hizmetleri Programı Özdeğerlendirme Raporu

A.2.2. Sağlık Hizmetleri MYO EK II- Kurum Profili

A.2.3. Akreditasyonda Öncülük

A.2.3. Liderliğe Yönelik Stratejik Hedefler

A.3.1. 08.03.2021 Öğrenci Temsilcileri-Toplantı Raporu Hk

A.3.1. 8 Şubat-Temsilci ve Kulüp Toplantısı Tutanağı Hk.

A.3.1. 05.04.2021-Öğrenci Temsilcileri Toplantısı Hk.

A.3.1. 22.02.2021-2. Öğrenci Temsilcileri Toplantısı Hk.

A.3.1. Sektör Danışma Kurulu Toplantısı

B.1.1. Eğitim Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri

B.1.6 2021 – 01 Senato Kararı 1. Madde

B.1.6 Sınav Sorusu Hazırlama Rehberi

B.1.6 Sınav Uygulama Yönergesi

B.2.1. Muafiyet ve İntibak Yönergesi

B.3.1. Harmanlanmış Eğitim Faaliyetleri-2020-2021

B.4.2. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi

B.4.2. Uzaktan eğitim Derslerine Katılım Kılavuzu

B.4.2. Uzaktan eğitim Derslerine Katılım Kılavuzu EN

B.4.2. Öğretim Üyesi Uzaktan Eğitim Kılavuzu

B.4.2. Öğretim Üyesi Uzaktan Eğitim Kılavuzu EN

B.4.3. 01.11.2021 tarih ve 2021-13 Sayılı Senato Kararı

B.4.3. Harmanlanmış Öğrenme Ders Uygulamaları Yönergesi

B.5.1. Online Eğitim Sınav Duyuruları

B.5.5 Akran Rehberliği ve Akademik Danışmanlık Çalışmaları Programı

B.5.5 Akran Rehberliği Öğrenci Katılım Listesi

C.1.1. Fikri ve Sinai Mülkiyet Halkları Yönetim Birimi İş Akış Şeması

C.1.2. UYGAR İstek ve Öneri Tablosu

C.1.2. Takip Çizelgesi UYGAR

C.1.2. Faaliyet Tabloları Sonuçları 1 Ocak- 15 Ekim

C.1.2. 13.09.2021 UYGAR Toplantı Tutanağı

C.1.2. 27.09.2021 UYGAR Toplantı Tutanağı

C.2.1. AB Fonları ve Proje Fırsatları

C.2.1. Proje Hazırlama ve Uygulama Süreci

C.2.1. Project Preparation And Implementation Process

C.2.2. 2021_12 BAP Komisyon Kararı Hk

C.2.2. BAP Sunumu

C.2.4. TEKMER Kuluçka Merkezi Girişimci Verileri

C.2.4. Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma Laboratuvarları

C.1.3 Araştırmaların Yerel Bölgesel Ulusal Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi

C.3.1 Ulusal ve Uluslararası Makalelerde Dikkat Edilecek Hususlar

C.3.1 Öğretim Elemanlarının Akademik Yayın ve Projelerine Yönelik İhtiyaç Analizi

C.3.2. Kısa ve Uzun Dönem Değişim Programları

C.4.1. İAÜ Akademik Performans Çalıştayı

D.1.2. Sürdürülebilirlik Raporu

D.1.2. 2020-2021 Öğretim Yılında Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Faaliyetleri

D.1.2. Düzenlenen Ulusal-Uluslararası Bilimsel Toplantılar ve Bunların Nitelikleri

D.2.1. Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Projeleri

D.2.1. 2020 Yılı Dentaydın Diş Hastaneleri Hasta Öneri, Şikayet ve Teşekkürlere Ait Sunum

D.2.1. 2020 Yılı Hasta Şikayetleri Teşekkürleri Önerileri Raporu

D.2.1. Hasta Şikayetleri Teşekkürleri Önerileri Raporu

D.3.1 İAÜ ve KALDER İşbirliği Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri Yüksek Lisans Programı

D.3.1. Öğretim Elemanları Tarafından Devam Eden ve Tamamlanan Projeler

D.3.1. Aydın Kadınlar Buluşması

D.3.1. Çift İlişkileirnde Eşitliğe Giden Yol

D.3.1. Çocuk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Sunuluşu

D.3.1. Cinsiyet Eşitliği Faaliyetleri

D.3.1. TBMM Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmalarımız & Görüşler

D.3.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi

D.3.1. Yükseköğretimde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Raporu

D.3.1. İAÜTAM Bülteni

E.1.1. Anket Değerlendirme Komisyonu Hk.

E.1.1. Kurumsal Toplantı Takvimi -Ağustos

E.1.1. Kurumsal Toplantı Takvimi -Kasım

E.1.1. Eğitim Komisyonu Yönergesi

E.2.1. Eğitim Raporu (2020-2021)

E.2.1. Eğitimler

E.4.1 Öğrenci Memnuniyeti Analizi 2020-2021

E.5.1. 2018-2019 Mezun Raporu

E.5.1. 2019-2020 Mezun Raporu