Covid-19 Bilgilendirmeleri İçin Tıklayınız..

Hakkımızda / Strateji ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Bilimin, teknolojinin, girişimcilik faaliyetlerinin gelişmesinde, değişen iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde en önemli rolü üstlenen üniversiteler bir yandan değişime bizzat öncülük ederken diğer yandan yerel ekosistemlerden güç alarak dünyaya entegre olmaktadırlar.

Entegrasyonun, iç ve dış paydaşlarla iletişimin ve güçlü bağlantıların öneminin artması ve yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarının genişlemesiyle Yükseköğretimde Kalite kavramı ivme kazanmış, akreditasyonlar ve diğer kalite sistemleri ile desteklenmiştir. Avrupa Standartlar Yönergesi, Avrupa Üniversiteler Birliği Kalite Sistemleri ve 2015 yılında kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu ile ülkemiz üniversitelerinin kalite geliştirme süreçleri belirli bir düzleme oturtulmuş ve şeffaf bir şekilde gözlenmekte ve takip edilmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak kurulduğumuz günden beri kaliteye olan inancımızı bütün uygulamalarımıza yansıtıyoruz. Bologna süreci, ECTS etiketi ve diploma eki ve birçok ulusal ve uluslararası sistemlere akredite olan üniversitemiz 2017 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulmuş ve başarılı bir Geri Bildirim Raporu almıştır. Devam eden süreçte işletmiş olduğumuz iç kalite güvencesi sistemi ve PUKO döngüleriyle birlikte 2022 yılında üniversitemiz YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyona uygun görülmüştür. EUA tarafından değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi’nin aktif olan tüm bölümleri yetkili kuruluşlar tarafından akredite edilmişlerdir. Akreditasyon ve kalite kültürü kurumuzda yaygınlaşmaya ve tabana yayılmaya devam ederken, üniversitemiz pek çok uluslararası sıralamada da önemli başarılar elde etmiştir. Kalite geliştirme, akreditasyon ve sürekli iyileştirme süreçlerini takip etmek, üniversitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde sıralamalarda hak ettiği yere taşımak amacıyla Strateji ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı olarak Strateji Geliştirme, Kalite Geliştirme, Akreditasyonlar, Veri Analizi birimleri ile üniversitemize, Türk ve Dünya Yükseköğretim Sistemine hizmet vermeye devam etmekteyiz.

 

Ekibimiz

 

Ece ERTEKİN KAL

Strateji ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Gözde ORAN

Strateji ve Kalite Yönetim Yetkilisi

Meriç KILINÇ

Doktor Öğretim Üyesi

Hilal KÖMÜRCÜ

Strateji ve Kalite Yönetim Uzmanı

Gamze ARMİŞEN

Strateji ve Kalite Yönetim Uzman Yardımcısı