Covid-19 Bilgilendirmeleri İçin Tıklayınız..

Tedarik Zinciri Politikası

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak müşteri/öğrenci memnuniyetini sağlayacak hizmetlerin en önemli basamağının etkili bir tedarik zinciri yönetimi ile mümkün olacağına inanmaktayız. Bu amaçla Tedarik Zinciri Yönetiminde yer alan Tüm Akademik Birimler, Teknoloji Transfer Merkezi Yönetimi, Araştırma Merkezi Yönetimi, Gelişim Merkezi Direktörlüğü, Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü, Yapı İşleri, Planlama, Satınalma, Ayniyat Depo Yönetimi fonksiyonlarına yönelik stratejik faaliyetlerde koordinasyon sağlanmakta ve vizyon paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

Öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurumlarının ve eğitim sektörünün tedarik zinciri yönetimi kapsamında hem girdisi hem çıktısı hem de müşterisi konumundadır. Bu yüzden, İstanbul Aydın Üniversitesi olarak tedarik zinciri yönetimi kapsamında müşteri beklentilerini karşılama, nitelikli girdi temini, nitelikli süreç yönetimi ve nitelikli insan gelişimine odaklı işbirlikleri oluşturmakta ve süreç yönetimi gerçekleştirmekteyiz.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak, Müşteri perspektifinden öğrencilerin eğitim süresince fiziki, akademik, bilgi erişimi, ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde temini beklentilerini karşılayan yüksek öğretim hizmeti verilmektedir.

 

Girdi ve Ürün perspektifinden ise sektörün güncel insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, akademik eğitim modelleri geliştiren, sektörel bazda teknoloji ofisleri ve araştırma merkezleri yöneten, üstün akademik kadro ve eğitim veren, kamu ve endüstri iş birliği modelleri  oluşturan, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini tamamlaması için erasmus, staj,  mezun yönetimi programlarını destekleyen bir yüksek öğretim hizmeti sağlanmaktadır.

 

Eğitim sürecinin girdisi ve müşteri konumundaki öğrencilerin hem üniversitemizi tercih etme noktasında, hem de üniversitemizin nitelikli mezun ve insan kaynağı oluşturması sürecinde stratejik öğrenci temini sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, Kamu Kurumları ve Kuruluşları, , İl Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Ortaöğretim Kurumları, Fuar Firmaları vb. kurum ve kuruluşlarla meslek tanıtımı, eğitim ve tanıtım faaliyetleri çalışmaları yürütülmektedir.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi, öğrenci temininden ilgili sektörlerin ihtiyacına ve öğrencilerin mesleki yeterlik ve işe yerleştirme kariyerlerine etkili bir şekilde başlamalarına kadar ki süreçleri izlenebilir ve entegre bir şekilde gerçekleştirme politikası ile hareket etmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi olarak kendi ilkelerimiz arasında olan, müşteri, tedarikçi ve iç paydaşlarımızda belirlediğimiz Kurumsal Stratejilerimizi destekleyen Müşteri Memnuniyeti ve ServQual kriterlerine uygun hizmet odaklı 5 temel alt tedarik zinciri yönetimi odak noktaları ve politikaları aşağıda belirlenmiştir:

tedarik-zinciri.jpg

Tedarik Zinciri Politikası – Güvenlik Fonksiyonu: Vadedilen eğitim, sosyal, teknik kültürel, akademik imkanların öğrencilerin ve kamu ve özel sektörün beklentilerini kusursuzluk, güvenilirlik, sözünde duran bir anlayışla gerçekleştirmek. Kamuda ve Özel sektörde faaliyet gösteren kurum kuruluş ve endüstrilerle işbirlikleri gerçekleştirerek sektörün ihtiyaçlarına yönelik insan yetiştirme çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini organize etmek.

Tedarik Zinciri Politikası – Fiziksel Altyapı: Eğitim ve öğretimde kullanılan derslik, laboratuvar amfi, toplantı salonları, yaşam alanları, spor ve kültürel alanların görünümünü çağın gerekliliklerine uygun bir şekilde personelin ve öğrencilerin hizmetine sunmak. Dijital süreçlerin, personelin ve hizmet verilen alanların görünümünü müşteri beklentilerine uygun şekilde gerçekleştirmek.

Tedarik Zinciri Politikası – Heveslik ve Empati Fonksiyonu: Müşteri temini süreçlerinde hevesli, zamanında ve çevik  bir anlayışla potansiyel öğrencilere, kurumumuza öğrenci sağlayan stratejik tedarikçilere, sınava hazırlık, meslek tanıtımları, üniversite tanıtımları, tercih günleri hizmetleri sunmak. Mevcut öğrencilerin istek, talep ve şikayetlerini empati gösteren ve yardımsever bir anlayışla değerlendirme ve çözüme kavuşturmak.

Tedarik Zinciri Politikası – Bilgiye Erişim ve Takip: Öğrenci temininden, ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına, öğrencilerin mesleki yeterlik ve işe yerleştirme, kariyer gelişimine kadarki tüm süreçleri ki süreçleri izlenebilir kılmak.

Üniversitemiz Tedarik Zinciri Paydaşları olan Akademik Birimler (Fakülte, Yüksek Okul, Enstitü Meslek Yüksek Okulu),Teknolojik Transfer Ofisleri, Araştırma Merkezleri, Gelişim Merkezi Direktörlüğü, Satınalma, Planlama, Depo Ayniyat fonksiyonları yukarıda ele alınan 5 farklı Tedarik Zinciri yönetimi hizmet boyutlarını ve ilkelerini baz alarak süreçlerini yürütmektedir.

 

Bu amaçla, Tüm Tedarik Zinciri Yönetimi fonksiyonlarının Kurum Stratejisi ve Tedarik Zincirinin Politikalarına performans ölçümlerinin dikkatli, düzenli yapılması sağlanmaktadır. Ölçülen performansın doğru şekilde yorumlanıp, verimsiz performansların iyileştirilmesi için gerekli düzenlemelerin sağlanması Tedarik Zinciri Komitesi tarafından sağlanmakta ve tedarik zinciri performans hedefleri periyodik olarak güncellenmektir.